Avís Legal

Avis Legal y condicions d’ús

Clubetva.com és una pàgina web segura, respecta la privacidad dels usuaris y està adequada a la Llei 34/2002, de 11 de julio, de Serveis de la Societat de la Informació y de Comerç Electrònic.(LSSI)

Informem que:

Raó social: Club ETVA Algemesí
CIF/ NIF: G98665821
Domicili social: Carrer La Safor 22, Planta 2, Pta 13 46680 Algemesi
Actividad social:
Finalidad de la página web : Oferir informació de l’Escola de Triatló Vialterra d’Algemesí, així com les activitats relacionades i facilitar la comunicación entre l’Escola i les famílies interessades i que formen part del Club.

Condicions generals

Les Condicions Generals presents regulen l’ús (incloent l’accés) de la web clubetva.com incluits els continguts i serveis disposats.
Tota persona que accedisca a clubetva.com (“Usuari”) acepta les Condiciones Generales vigents en cada momento en que accedisca a esta web.
Club Escola Triatló Vialterra Algemesí es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avisar prèviament, la presentació y configuració del portal clubetva.com així com les presents Condiciones Generals.

Ús del portal clubetva.com

Vosté acepta que:

  • Farà ús de la web per a realitzar consultes o solicituds legalment vàlides.
  • No realitzà cap solicitud especulativa, falsa o fraudulenta. Si tenim motius raonables per a considerar que ha fet una solicitud d’aquesta índole estarem autorizats a anular-ho i informar a las autoridats pertinentes.
  • Vosté està obligat a facilitar-nos de manera vàlida i correcta el seu correu electrònic, adreça postal i altres dades de contacte i consenteix que podrem fer ús d’aquest informació per a contactar amb Vosté si es necesari (ver nuestra Declaración de Privacidad).
  • Si no ens facilita la información que requerim en cada cas no podrem dur endavant la seva sol·licitud

Protecció de Dades

Club Escola Triatló d’Algemesí es compromet a respectar la confidencialitat de les dades recollides en la web i a utilizar-les segons la finalitat i complirà en la seua obligació de guardar-les i adoptar totes les mesures per a evitar la pèrdua, alteració, tractament i/o ús no autoritzat d’acord en lo establebert en Real Decret 1720/2007 de 21 de decembre pel que s’aprova el Reglament de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
El Usuari té acces a modificar, editar o eliminar la informació proporcionada mitjançant solicitut en el Formulari de Contacte o un escrit dirigit a Escola Triatló Vialterra Algemesí, etvaalgemesi@gmail.com.

Dades de caràcter personal que recull clubetva.com

El Club Escola Triatló Vialterra Algemesí solicita informació de caràcter personal en diferents llocs de la web. Clubetva.com té instalat un certificat de seguretat per a protegir la informació que es trasmet entre la web i el destinatari de la informació.

 

Formulari de Contacte

El Fomulario de contacte té la finalitat de solicitar información a l’Escola de Triatló.
El fet d’enviar un missatge mitjançant aquest formulari implica enviar un correu electrònic a etvaalgemesi@gmail.com i les dades que es recullen al Formulari de Contacte no es guarden en cap lloc de la web però si que els utilizarà el destinatari per a respondre al solicitant.

 

Formulari Inscripció a les Competicions

Aquest formulari té com a finalitat facilitar la gestió de les dades necessaries participar en qualsevol competició.
El fet de solicitar la inscripció des de la web implica enviar un correu electrònic a entrenadoresetva@gmail.com amb les dades solicitades en el formulari i necessaries per a inscriure al triatleta a la competició solicitada.
Aquestes dades no es guarden en cap lloc de clubetva.com.

 

Formulari Incripció al Curs

La Inscripció al Curs Online té com a finalitat facilitar la gestió de les dades necessaries per a obrir i mantindre la fitxa del triatleta al Club Escola de Triatló Vialterra Algemesí.
La Inscripció Online implica l’envio de la información al correu electrònic etvaalgemesi@gmail.com i cap d’aquestes dades es guarda en la web.
Al fer ús d’aquest formulari, el usuari declara que totes les dades expressades en aquest formulari són reals, i com a responsable legal del menor autoritze al mateix a participar en les activitats esportives que es porten a terme a les sessions d’entrenament d’aquest club.
Així mateix, l’usuari, com a resposable legal, autoritza a què en cas de máxima urgencia, el monitor responsable prenga les decisions oportunes amb coneixement i prescripció mèdica si ha resultat imposible la localització dels reponsables legals.
En lo referent a l’Autorització d’imatges, el usuari, com a responsable legal autoriza a l’Escola Triatló Vialterra Algemesí i a les persones responsables de la mateixa a utilizar la imatge del menor inscrit en aquest formulari tal com es reprodueix, sobre les imatges realitzades en totes les activitats realitzades per l’Escoleta a l’àmbit esportiu.
Les imatges podrán reproduir-se en part oenterament en tos els suports (paper,numèric, magnètic, web, textil,etc,…)
L’Escola Triatló Vialterra Algemesí i les persones responsabñes de la mateixa prohibeixen expressament, una explotació de les fotografíes susceptibles d’afectar a la vida privada del menor, i una difusió en tot suport de carácter pornogràfic, xenòfob, violent o il·licit.
La persona representant legal reconeix d’altra banda que la persona menor no està vinculada a cap contracte exclusiu sobre la autorització de la seua imatge o a seu nom.

Llei Aplicable y Jurisdicció

Condicions Generals baix la Llei espanyola

Contacte

Per a resoldre qualsevol dubte d’aquestes Condicions Generals pot enviar un correu electrònic a etvaalgemesi@gmail.com